Brodecki Jan

Imię Jan
Nazwisko Brodecki
Data urodzenia 26.12.1894
Miejsce urodzenia Skępe pow. Lipno
Miejsce zamieszkania Polesie
Imię ojca Wincenty
Imię matki Władysława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kierownik Szkoły Powszechnej w Baboszewie
Pseudonim Kozioł/Polkozic
Data osadzenia w Forcie III 27.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 19.07.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamęczony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. TON - kierownik
 2. BCh - żołnierz
 3. PPS "Wyzwolenie" - działacz
 4. organizacja konspiracyjna "Racławice" -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.86, 105
 2. http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=30&sub=307
 3. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-343
 4. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.97, 409.
 7. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.64
 8. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.295, 327.
 9. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 104, 122
 10. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 11. http://www.zsskepe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=520%3Abrodecki-jan-1895-1943&catid=10%3Aabsolwenci&Itemid=62
 12. akta IPN, sygn. akt GK 629/245
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 146, 147, 202
 14. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (F. Kruszewski, K. Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945, w: Dzieje Miasta Płońsk, pod red. A. Kociszewskiego, Ciechanów 1983, s. 151)
 15. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Zeszyt Wspomnień nauczycieli i uczniów tajnego nauczania z terenu powiatu płońskiego w latach 1939-1945, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Płońsk, styczeń 2014 )
Uwagi dodatkowe
 1. W 1914 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie, a w 1919 roku Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie.
 2. 30.05.1971 roku w dniu Święta Ludowego nadano jego imię szkole podstawowej w Polesiu. Jego imię i nazwisko zostało upamiętnione na tablicy wmurowanej w ścianie kościoła w Baboszewie 29.06.1981r.
 3. Jego brat Antoni Brodecki także przebywał w Forcie III w Pomiechówku.
Kartka pisana przez Jana Brodeckiego do Julii Radwan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka pisana przez Jana Brodeckiego do Julii Radwan

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Brodecki Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Brodecki Jan