Sikora Leon

Imię Leon
Nazwisko Sikora
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 14.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 28.04.1945
Miejsce i przyczyna śmierci obóz w Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III członkostwo w AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz w Mauthausen (nr obozowy 54356)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158, 159, 163
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0586-0587
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Kazimierza Lewandowskiego z 03.06.1968
  2. Źródło (1) mówi o dwóch braciach Sikora więzionych w Forcie III Pomiechówek
  3. Aresztowany w nocy z 12 na 13.12.1943
  4. W Forcie III Pomiechówek przebywał z 2 braćmi: Andrzejem i Zenonem (Źródło 2)
Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie