Prażmowski Teodor

Imię Teodor
Nazwisko Prażmowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0714-0715
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w Kromnowie, pow. Sochaczew
  2. Źródło (3) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku