Polakiewicz Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Polakiewicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0602-0605
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2898/s.340
Uwagi dodatkowe
  1. Po wyzwoleniu ekshumowany i pochowany na cmentarzu parafialnym w Lipie (gm. Jednorożec, pow. przasnyski)
  2. Źródło (3) powołuje się na Ankietę OK W-wa "Aresztowania" Lipa pow. Przasnysz (akta IPN BU 2448/1008 s. 179 z 607)
  3. Źródło (3) podaje, że został aresztowany w marcu 1944 w miejscowości Lipa