Grotowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Grotowski
Data urodzenia 22.09.1916
Miejsce urodzenia Krasne
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód student medycyny IV roku, zastępca kierownika młyna
Pseudonim Kliwerk, Rawicz, Rola
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Płock
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. POZ-AK -
Miejsce pochówku symboliczny grób na cmentarzu w Nasielsku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. pismo otrzymane przez IPN z dnia 19.02.2019r. o nr rejestru 13767
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. W 1942 roku po egzekucji 13-stu w Bodzanowie został zastępcą dowódcy placówki na Bodzanów.
  2. Skazany na karę śmierci przez Sąd Doraźny Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku w dniu 04.02.1944 r.
  3. Aresztowany 11.1943 r.
Stanisław Grotowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisław Grotowski