Bocian Stanisława

Imię Stanisława
Nazwisko Bocian
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006 r., s. 84
  2. OK Warszawa, Akta Prokuratury w Płońsku, zeznanie Stanisławy Bocian z 21.03.1970 r.
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 90
Uwagi dodatkowe
  1. Świadek rozstrzelania 10.04.1941 r. w Forcie III Pomiechówek córki - Haliny Bocian