Gołaś

Imię
Nazwisko Gołaś
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Władysław
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. list więźnia Zygmunta Zyblewskiego do żony z 13.09.1943 r.
Uwagi dodatkowe
List więźnia Fortu Zygmunta Zyblewskiego z 13.09.1943 r., w którym wspomina o koledze z celi, którego ojciec nazywał się Władysław Gołaś.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List więźnia Fortu Zygmunta Zyblewskiego z 13.09.1943 r., w którym wspomina o koledze z celi, którego ojciec nazywał się Władysław Gołaś.