Plock vel Ploch Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Plock vel Ploch
Data urodzenia 1911
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Kazimierz
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód Rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0716-0717
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. Najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę