Plock vel Ploch Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Plock vel Ploch
Data urodzenia 27.01.1911
Miejsce urodzenia Janówek
Miejsce zamieszkania Janówek pow. płoński
Imię ojca Kazimierz
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 15.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0716-0717
  2. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. Najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę
  2. Został zatrzymany w charakterze zakładnika w celu wydania/ujawnienia sprawców napadu na żandarma (Gend.-Meister) o nazwisku Ambroemeit
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia