Talar Maria

Imię Maria
Nazwisko Talar
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III koniec lutego 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 166/223
Uwagi dodatkowe
  1. Była świadkiem masowej egzekucji przez powieszenie 190 osób.
  2. W Forcie przebywała 3 tygodnie.
  3. Była poddawana torturom podczas przesłuchiwań w Gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim.