Świderski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Świderski
Data urodzenia 18.02.1912
Miejsce urodzenia Cekanowo
Miejsce zamieszkania Cekanowo
Imię ojca Stanisław
Imię matki Józefa
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Studniarz
Pseudonim Sęp
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 21.01.1944
Data śmierci 10.06.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz koncentracyjny Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Wiezienie w Płocku (gdzie przebywał 2 tygodnie)
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Mauthausen (od 04.02.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 153, 156
 2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0685-0686
 3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 4. Akta IPN GK 629/7680; Lista osób osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku i skierowanych 21.01.1944 r. do KL Mauthausen, sporządzona w dn. 22.01.1944 r.
 5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 6. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
 7. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/10)
 8. www.petronews.pl (A. Stachurska, "Mieszkał w Cekanowie, znaleziono jego nieśmiertelnik. Co stało się z panem Leonem?", 16.04.2018 r.)
Uwagi dodatkowe
 1. Zatrzymany 26.11.1943
 2. Źródło (2) podaje, że w Forcie III Pomiechówek przebywał 2 tygodnie
 3. Źródło (5) podaje datę urodzenia 18.02.1912
 4. Źródło (1) podaje wadliwą datę urodzenia 18.02.1918 r. oraz śmierci 21.06.1944 r.
 5. Był najstarszym z rodzeństwa; miał dwóch braci: Leona i Bolesława oraz siostrę Mariannę.
 6. Służył w 18 Dywizji Piechoty. W czasie II wojny światowej wraz z bratem Leonem służył w oddziale strzelców walczących "w białostockim" (w którym pułku nie wiadomo).
 7. 13.09.1939 r. trafił, z bratem Leonem, do niemieckiej niewoli. Spod Zamobrowa został wywieziony do obozu przejściowego do Malborka.
 8. Do grudnia 1939 r. jako jeniec pracował przy budowie obozu XX-B, który był obozem tranzytowym dla podoficerów i szeregowych. Po owarciu stalag XX-B w dn. 16.12.1939 r. bracia Świderscy zostali rozdzieleni do innych stalagów.
 9. Źródło (8) podaje, że Stefan został wywieziony w nieznanym kierunku oraz, że pierwszy ślad o nim pojawia się dopiero 04.02.1944 r. w KL Mauthasuen i, że kolejna wzmianka jest z 10.06.1044 r. o jego śmierci w tymże obozie.
List Stefana Świderskiego z więzienia na ul. Daniłowiczowskiej 7 w W-wie, w drodze z Fortu do KL Mauthausen (str. 1)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List Stefana Świderskiego z więzienia na ul. Daniłowiczowskiej 7 w W-wie, w drodze z Fortu do KL Mauthausen (str. 1)

List Stefana Świderskiego z więzienia na ul. Daniłowiczowskiej 7 w W-wie, w drodze z Fortu do KL Mauthausen (str. 2)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List Stefana Świderskiego z więzienia na ul. Daniłowiczowskiej 7 w W-wie, w drodze z Fortu do KL Mauthausen (str. 2)

Stefan Świderski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Świderski

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data śmierci

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu