Bandachowski Jan Ryszard

Imię Jan Ryszard
Nazwisko Bandachowski
Data urodzenia 24.06.1926
Miejsce urodzenia Mała Wieś
Miejsce zamieszkania Mała Wieś
Imię ojca Antoni
Imię matki Juliana
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Ślusarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 22.05.2003
Miejsce i przyczyna śmierci Wołomin
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz koncentracyjny Mauthausen (od 01.03.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.76, 78
 2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-339
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 98
 5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 180, 183
 6. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 7. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2660, 080490)
 10. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/10)
 11. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
Uwagi dodatkowe
 1. W Forcie III Pomiechówek przebywał z ojcem - Antonim Bandachowskim (powieszony)
 2. Źródło (8) podaje datę aresztowania 06.1943 r.
 3. Źródło (9) podaje imię matki Julia
Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Fragment księgi ewidencyjnej więźniów KL Mauthausen , pod nr 54293 figuruje Bandachowski Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment księgi ewidencyjnej więźniów KL Mauthausen , pod nr 54293 figuruje Bandachowski Jan