Rudnicka Barbara Anna

Imię Barbara Anna
Nazwisko Rudnicka
Data urodzenia 29.09.1925
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Kosewo
Imię ojca Teofil
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Kwiat
Data osadzenia w Forcie III 14.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III o9.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana pod zarzutem uchylania się od pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0730-0731
  3. Akta IPN GK 629/10412 (inwentarz.ipn.gpv.pl)
  4. Akta IPN Sz 00123/620/D (inwentarz.ipn.gov.pl)
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe