Nasarzewski Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Nasarzewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 13.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0527-0528
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0720-0721
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany przez żandarmerię ze wsi Bogate pow. Przasnysz
  2. W Forcie III Pomiechówek przebywał 8 tygodni (Źródło 2)