Bojarski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Bojarski
Data urodzenia 08.06.1895
Miejsce urodzenia Wykowo
Miejsce zamieszkania Wykowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III grudzień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr więźnia 63878)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/1031
  2. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
  3.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0683-0684
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
  2. W lutym 1944 został skierowany do obozu w Mauthausen.
  3. Aresztowany wraz z Zygmuntem Grzelakiem, Józefem Bojarskim, Józefem Głowackim (Źródło 3)
  4. Żonaty z Władysławą.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2