Czarnecki Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Czarnecki
Data urodzenia 4.07.1925
Miejsce urodzenia Zakroczym
Miejsce zamieszkania Zakroczym
Imię ojca Bernard
Imię matki Stefania
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymsko-katolickie
Narodowość polska
Zawód rzeźnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w konspiracji
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III więzienie w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/681, 629/I/232
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 016238)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK 4941 KL Mauthausen-Gusen listy transportowe 201-300_0001)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany 15.09.1943 r. w Nowym Dworze Mazowieckim za działalnośc konspiracyjną.
  2. Podczas wojny był w kilku obozach/więzieniach (Pomiechówek, Warszawa,Kraków, Wrocław, Mauthausen oraz Ebensee)
  3. od 29.11.1943 r. KL Mauthausen (nr 40119), uwolniony 06.05.1945 r. przez wojska amerykańskie
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Korespondencja poszukiwawcza ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Korespondencja poszukiwawcza ITS

Pismo Henryka Czarneckiego, 07.11.1966 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pismo Henryka Czarneckiego, 07.11.1966 r.

Dokumentacja z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z bazy ITS