Antoszkiewicz Karol

Imię Karol
Nazwisko Antoszkiewicz
Data urodzenia 08.10.1900
Miejsce urodzenia Nowe Miasto
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto
Imię ojca Adolf
Imię matki Zofia z d. Orłowska
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość Polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 20.12.1976
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o członkostwo w w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 02.05.1944r. do Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956", J.L.Żabowski, Wwa 2003, s.254-255
  2. akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nowe Miasto (U 141/1900)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
  4. akta IPN, sygn GK 629/35
  5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  6. informacje od rodziny więźnia
  7. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0013-0014
Uwagi dodatkowe
  1. numer obozowy w Mauthausen 64638
  2. Aresztowany w 16.11.1943 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
  3. Więźniami Fortu byli też jego bracia Kazimierz i Czesław Antoszkiewicz.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Antoszkiewicz Karol

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie