Grzeszczak Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Grzeszczak
Data urodzenia 65 lat (1879 r.)
Miejsce urodzenia Stary Śmiecin
Miejsce zamieszkania Soboklęszcz
Imię ojca Jan
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty (Eleonora)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 20.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-egzekucja
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalmość w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie policyjne w Ciechanowie (od 18.07.1944 r.)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. sygn. akt AIPN GK 629/I/10851 Zbiór ankiet personalnych, odpisy protokołów przesłuchań członków PZP AK rozpracowanej przez gestapo w Ciechanowie - 1944
  2. Akta IPN, sygn. akt IPN GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 13.07.1944 r.
  2. W Forcie zgineli jego synowie Jan i Stanisław Grzeszczak (30.07.1944 r.)
  3. Źródło (3) podaje datę aresztowania 17.07.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2