Chludziński Wincenty

Imię Wincenty
Nazwisko Chludziński
Data urodzenia 09.07.1897
Miejsce urodzenia Lezenki
Miejsce zamieszkania Lezenki/ Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.05.1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Pomoc Żydom
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Od 21..02.1944 r. Obóz koncentracyjny w Stutthof. (nr więźnia 31893)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/390, IPN GK 629/64
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dokumentacja KL Stutthof więźnia Chludzińskiego Wincenta

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof więźnia Chludzińskiego Wincenta

Dokumentacja KL Stutthof więźnia Chludzińskiego Wincenta

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof więźnia Chludzińskiego Wincenta

Dokumentacja KL Stutthof więźnia Chludzińskiego Wincenta

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof więźnia Chludzińskiego Wincenta