Wieczorek Sabina

Imię Sabina
Nazwisko Wieczorek
Data urodzenia 09.11.1918 (Źródło 2)
Miejsce urodzenia Famułki Królewskie
Miejsce zamieszkania Famułki Królewskie
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik leśnictwa
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 31.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 11.06.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz (nr więżnia 66306)
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowana z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Izba Pamięci Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
 2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0630-0631
 4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 5. Akta IPN GK 629/3275
 6. www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/
 7. Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944, Tom III, s.1330.
 8. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
 9. informacje od Pani Janiny Zielińskiej z d. Zajączkowskiej
 10. Lista z dn. 10.08.1945 mieszkańców gminy Tułowice, zamordowanych w okresie od 1.09.1939 do 18.01.1945 (stanowiąca załącznik do przesłuchania przez Sąd Grodzki w Sochaczewie w dn. 6.08.1945 r., w charakterze świadka, ówczesnego wójta gminy Tułowice pow. Sochaczew - Jana Cendeckiego, ur. 25.03.1899)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowana 08.03.1943 w Famułkach Królewskich wraz z 10 osobami i wywieziona do Fortu III (Źródło 2)
 2. Źródło (2) podaje miejsce śmierci obóz w Oświęcimiu
 3. Źródło (5) podaje datę urodzenia 20.05.1920 r.
 4. Źródło (1) podaje, że zmarła w Forcie III Pomiechówek.
 5. Źródło (8) podaje datę urodzenia 20.05.1920
 6. Źródło (9) podaje informację, że Sabina została aresztowana i zatrzymana na posterunku w Kromnowie, po czym zwolniona, jednak ogolono jej głowę.
 7. Nosiła potem w pracy chusteczkę, aby tę głowę zakryć. Niemiec listonosz o nazwisku Harward przyniósł Sabinie list, głośno przy żandarmie mówiąc, że to jest list od Grabowskiego (narzeczony Sabiny, który podobno działał w partyzantce, ale zdołał uciec przed aresztowaniem i ukrywał się).
 8. Żandarm list zabrał i aresztował Sabinę. Tym razem trafiła do Pomiechówka, potem do KL Auschwitz, gdzie zginęła.
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Wieczorek Sabina

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie