Osłowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Osłowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Wyrąb Karwacki pow. Przasnysz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1942
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0665-0666
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0667-0668
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w 02.1942, bez wyroku sądowego przewieziony do Fortu III Pomiechówek
  2. Zwolniony z Fortu III Pomiechówek po 3 miesiącach pobytu