Karłowicz Janina

Imię Janina
Nazwisko Karłowicz
Data urodzenia 15.09.1907
Miejsce urodzenia Pułtusk
Miejsce zamieszkania wieś Gródek, gmina Obryte, pow. Pułtusk
Imię ojca
Imię matki Bronisława
Stan cywilny mężatka
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód właścicielka sklepu spożywczego
Pseudonim Amicis
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelana
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w AK (łączniczka w Inspektoracie Płońskim AK)
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Gródku
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - łączniczka w Inspektoracie Płońskim
Miejsce pochówku Cmentarz w Pomiechówku (ekshumowana z Fortu III)
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.88
 2. Protokół ekshumacji zwłok nr 34 Pch/S.B., Polski Czerwony Krzyż
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-369
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 105
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 106
 9. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0535-0536
 10. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 149
 12. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 13. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33, 4141-4142/s.705-706
 14. informacje od rodziny więźnia (córki)
 15. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 16. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 17. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 18. Akta IPN GK 629/12996
 19. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. W źródle nr 3 pod imieniem Zofia, ale o tym samym pseudonimie i dacie śmierci
 2. Protokół PCK o nr 22643 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z 18.06.1948 (Źródło 13)
 3. Konspiracyjny pseudonim „Amicis” pochodzi od autora książki „Serce” - Edmunda de Amicisa. Książkę tę Państwo Karłowicz zabrali ze sobą z Warszawy do Gródka.
 4. W czasie wojny rodzina Państwa Karłowicz przeprowadziła się z Warszawy do Gródka Rządowego (pow. Pułtusk), gdzie założyli mały sklep spożywczy.
 5. Istotną rolę w działalności konspiracyjnej odegrało pozwolenie na poruszanie się, które miała Pani Janina, z racji posiadania sklepu oraz jej bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
 6. Jej mąż i najstarszy syn już się w tym czasie ukrywali (dekonspiracja struktur AK postępowała). Pani Janina nie ukrywała się, nie chciała zostawić bez opieki dwójki pozostałych dzieci (Pani Monika miała 8 lat a jej brat 10).
 7. Została aresztowana przez gestapo 09 czerwca 1944 roku
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Janina Karłowicz z synem w wieku 36 lat (pół roku przed śmiercią)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Janina Karłowicz z synem w wieku 36 lat (pół roku przed śmiercią)

Janina Karłowicz w wieku 24 lat z pierwszym dzieckiem

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Janina Karłowicz w wieku 24 lat z pierwszym dzieckiem

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie nagrobku Janiny Karłowicz znajdującego się w kwaterze wojennej na Cmentarzu parafialnym w Pomiechowie.