Bortkewitsch vel Bortkiewicz Walentyna

Imię Walentyna
Nazwisko Bortkewitsch vel Bortkiewicz
Data urodzenia 19.11.1900
Miejsce urodzenia Leningrad
Miejsce zamieszkania Wintersdorf/Świecie
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie luterańskie
Narodowość ukraińska
Zawód telefonistka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 9.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana za zerwanie umowy.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Do więzienia policyjnego w Gdyni.
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Linke.
  2. Aresztowana 14.11.1943
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock