Grabowski Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Grabowski
Data urodzenia 20.12.1927
Miejsce urodzenia Komorów
Miejsce zamieszkania Komorów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do GL (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. GL (od jesieni 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 117
  2. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
  3.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0611-0612
  4. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zapisek urzędowy z 13.05.1971 ze sprawy Ds 49/68
  2. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku (Źródło danych 2)
  3. Zmarł w toku prowadzonego śledztwa (Źródło danych 2)
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Pierwsza strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL