Michalik Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Michalik
Data urodzenia 04.11.1914
Miejsce urodzenia Bodzanów (dt.Sporwitten)
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Bolesław
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód hydraulk
Pseudonim Albert, Arpat, Leopold
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP-AK - żołnierz
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35.
 2. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
 3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 150
 4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5580-5603/s.619-642
 5. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
 6. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 30, 31, 55, 124
 7. Akta IPN GK 629//I/1907, k. 12
 8. Akta IPN GK 629/3595
 9. Małachowiacy zwyczajni i niezwykli, 1180-2014
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (3) podaje pseudonim Leopold.
 2. Źródło (4) podaje datę aresztowania 19.11.1943 r.
 3. Współzałożyciel podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej – Samodzielny Batalion Płock.
 4. Brał udział akcji wywołania pożaru w stoczni płockiej. Pożar miał taką skalę, że mówiło o nim nawet radio BBC. Niemcy nie zdołali ustalić ani sprawców, ani przyczyn pożaru.
 5. Absolwent Gimnazjum Państw. im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku z 1937 r.
 6. W szkole działał w harcerstwie jako drużynowy 89 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 7. Pracował w Stoczni Rzecznej w Płocku.
 8. W czasie okupacji hitlerowskiej wstąpił do Płockiego Samodzielnego BAT. NOW, gdzie został członkiem sztabu. Zorganizował tam komórkę wywiadu.
 9. W 1942 roku kierował akcją sabotażową w stoczni płockiej.
Tablica, która mieści się w LO im. Małachowskiego w Płocku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica, która mieści się w LO im. Małachowskiego w Płocku.

Zdjęcie Jerzego Michalika z akt Gestapo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Jerzego Michalika z akt Gestapo

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.