Czajkowski Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Czajkowski
Data urodzenia 12.09.1912
Miejsce urodzenia Idzikowice
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto
Imię ojca Władysław
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Od 15.03.1944 r. obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr więźnia 57656)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/663
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 16.11.1943 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
Dokumentacja więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja więźnia z bazy ITS

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta personalna więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna więźnia

Dokumentacja więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja więźnia z bazy ITS