Kozłowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Kozłowski
Data urodzenia 15.02.1913
Miejsce urodzenia Cisowe
Miejsce zamieszkania Cisowe
Imię ojca Józef
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód leśnik, pracownik Zarządu Gminy Naruszewo
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 31.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do GL / PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Cisowym, zabrany w dniu 30.05.1943 r.
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL (od 04.1942) -
Miejsce pochówku nadal spoczywa gdzieś w Forcie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 2. informacje od rodziny więźnia
 3. ,,Górki kampinoskie. Pamiątka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.46
 4. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
 5. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
Uwagi dodatkowe
 1. Więźniem Fortu była więcej niż jedna osoba o tym samym imieniu i nazwisku.
 2. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku
 3. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943
 4. Razem z nim aresztowano sąsiada - Bernarda Bartkowskiego i obu zamordowano w Forcie
 5. Zgodnie z dokumentami Gestapo należał do Gwardii Ludowej i był dowódcą grupy, która dokonała ponad 7 akcji z bronią w ręku
Jan Kozłowski jako ułan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Kozłowski jako ułan

Zdjęcie Jana Kozłowskiego po retuszu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Jana Kozłowskiego po retuszu

Zdjęcie Jana Kozłowskiego przed retuszem

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Jana Kozłowskiego przed retuszem

Zdjęcie (fragment listy aresztowanych) - z dokumentacji Gestapo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie (fragment listy aresztowanych) - z dokumentacji Gestapo

Zdjęcie (fragment listy aresztowanych) - z dokumentacji Gestapo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie (fragment listy aresztowanych) - z dokumentacji Gestapo

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Trzecia strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL