Bucholc Roman

Imię Roman
Nazwisko Bucholc
Data urodzenia 6.10.1904
Miejsce urodzenia Ośnica
Miejsce zamieszkania Ośnica/Borowiczki Międzylas
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód maszynista kolejki wąskotorowej
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 18.08.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr więźnia 91573)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN; baza ITS
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 159
  2. akta IPN, sygn. akt GK 629/1031
  3. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  4. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Józefa Smyczyńskiego, z 1 czerwca 1968, s. 2, 3
  5. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Kazimierza Lewandowskiego z 03.06.1968
Uwagi dodatkowe
  1. Namawiany do współpracy w charakterze konfidenta. Według źródła (1) odmówił, został wywieziony do KL Guzen
  2. Aresztowany 11.12.1943 r.
  3. Źródło (2) podaje rok urodzenia 1906 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta personalna więźnia KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna więźnia KL Mauthausen