Brzeziński Edward

Imię Edward
Nazwisko Brzeziński
Data urodzenia 14.09.1921
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Wielki
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci 12.11.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Bisingen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Skierowany 13.07.1944 do obozu koncentracyjnego Stutthof (nr 45078)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN; baza ITS
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/791, IPN GK 629/8150
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej International Tracing Service w Bad Arolsen
  3. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
  2. Od 29.09.1944 przebywał w obozie koncentracyjnym w Natzweiler
Karta personalna więźnia Edwarda Brzezińskiego, KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna więźnia Edwarda Brzezińskiego, KL Stutthof

Karta z Bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z Bazy ITS

Karta informacyjna z Centralnego indeksu nazwisk - wypis z księgi ewidencyjnej więźniów KL Natzweiler-komando Bisingen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta informacyjna z centralnego indeksu nazwisk - wypis z księgi ewidencyjnej więźniów KL Natzweiler - komando Bisingen

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2