Chamska Anna

Imię Anna
Nazwisko Chamska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Drożdżyn
Imię ojca Kazimierz
Imię matki Zofia
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Maja
Data osadzenia w Forcie III wiosna 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny jednego z więźniów
Uwagi dodatkowe
  1. córka Kazimierza Chamskiego lat 15-16
  2. Kazimierz Chamski miał dwie żony,prawdopodobnie siostry : Maria i Zofia Płoska.
  3. Według relacji innego więźnia uciekła wraz z ojcem i bratem Andrzejem z Fortu, ponieważ ojciec przekupił wartownika
  4. Walczyła w Powstaniu Warszawskim.