Dańczuk Tomasz

Imię Tomasz
Nazwisko Dańczuk
Data urodzenia 15.03.1895
Miejsce urodzenia Kosienice
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kierowca
Pseudonim Aryman
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ w Obwodzie I Płock - członek
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Wyciąg z protokołów przesłuchań świadków - byłych więźniów; śledztwo IPN Sygn. S 65.2009.Zn (karty 933-936)
  2. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
  4. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r.
  5. Akta IPN GK 629/12996
  6. Akta IPN GK 629/3789 a, k. 29
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2