Sanacja Witold

Imię Witold
Nazwisko Sanacja
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - żołnierz
Miejsce pochówku 1-KW Pomiechówek CKat.
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
  2. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
Uwagi dodatkowe