Adamczyk Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Adamczyk
Data urodzenia 13.12.1921
Miejsce urodzenia Badkow (Bądków?)
Miejsce zamieszkania Kolonia-Śmiecin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie policyjne w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP- AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. sygn. akt AIPN GK 629/I/10851 Zbiór ankiet personalnych, odpisy protokołów przesłuchań członków PZP AK rozpracowanej przez gestapo w Ciechanowie - 1944
  3. Akta IPN 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 14.07.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1