Bogus vel Boguś Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Bogus vel Boguś
Data urodzenia 14.02.1915
Miejsce urodzenia Strzeszewo
Miejsce zamieszkania Janikowo, gm.Sielec
Imię ojca Franciszek
Imię matki Stanisława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III listopad 1943 r.
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 15.03.1944 r. trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen (nr więźnia 57645)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/187
  2. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w 16.11.1943 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
  2. Źródło (4) podaje, że w tym samym czasie w Forcie przebywał Mieczysław Teodorczyk.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2