Boliszewski Jan

Imię Jan
Nazwisko Boliszewski
Data urodzenia 19.09.1920
Miejsce urodzenia Ogonowo
Miejsce zamieszkania Ogonowo/Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 05.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 19.04.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2