Błaszkowski Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Błaszkowski
Data urodzenia 03.07.1922
Miejsce urodzenia Zabowo
Miejsce zamieszkania Sochocin, koło Płońska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik sezonowy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III grudzień 1943
Data zwolnienia z Fortu III 14.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 7.12.1943 r.
  2. Zwolniony 14.02.1944 i wysłany do Arbeitsamt w Płońsku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock