Biernacki Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Biernacki
Data urodzenia 25.04.1887
Miejsce urodzenia Stanisławowo
Miejsce zamieszkania Śniadówek, koło Płońska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III październik 1943
Data zwolnienia z Fortu III 22.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany z powodu napadu na niemieckie przedsiębiortswo towarów galanteryjnych Fűrcho 5.10.43 w Błędowie. Jako zakładnik osadzony w więzieniu policyjnym w Pomiechówku.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock