Plewiński Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Plewiński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny współwięźnia
  2. "Z moich wspomnień" S.Łoniewski, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIII, Płońsk 2010
Uwagi dodatkowe
  1. Przebywał na robotach w Królewcu, ok. 1942 r.
Stanisław Plewiński (z prawej strony) z Józefem Łoniewskim (z lewej strony) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec, ok. 1942 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisław Plewiński (z prawej strony) z Józefem Łoniewskim (z lewej strony) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec, ok. 1942 r.