Czajkowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Czajkowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Strachowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny współwięźnia
  2. informacje od prawnuczki Urszuli Czajkowskiej
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywał z żoną Heleną Czajkowską, córkami: Sławomirą, Martą, Teresą, Basią ( formalnie Bogumiła, ale w rodzinie mówiono Barbara) i synem Mirosławem ( Adam Mirosław)