Czyżewska Walentyna

Imię Walentyna
Nazwisko Czyżewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Strachowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacja od rodziny współwięźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z mężem Wacławem Czyżewskim i czwórką dzieci: Zygmunt, Antoni, Zofia i Natalia.