Piskorski Marian

Imię Marian
Nazwisko Piskorski
Data urodzenia 1917
Miejsce urodzenia Garwasz
Miejsce zamieszkania Glinojeck/Rydzewo
Imię ojca Władysław
Imię matki Władysława
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód pracownik cukrowni
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III styczeń 1942
Data zwolnienia z Fortu III 29.03.1942
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w styczniu 1942 r.