Janowicz Witold

Imię Witold
Nazwisko Janowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Rozstrzelany w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 113
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
  4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33
  5. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Protokół PCK o nr 22648 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z 18.06.1948 (Źródło 4)