Jachimczuk vel Jachimczyk Konstanty

Imię Konstanty
Nazwisko Jachimczuk vel Jachimczyk
Data urodzenia 04.08.1898
Miejsce urodzenia Stary Myszyniec
Miejsce zamieszkania Stary Myszyniec, pow.ostrołęcki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Anna)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci 29.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Posterunek żandarmerii w Myszyńcu
Dokąd wywieziony z Fortu III od 10.04.1944 r. KL Stutthof ( nr więźnia 33845)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 98
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 193
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  5. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zeznanie Bolesława Gajka z 13.05.1971
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dokumentacja KL Stutthof - okładka akt

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof - okładka akt

Dokumentacja KL Stutthof - karta personalna

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof - karta personalna