Belijowicz Alex

Imię Alex
Nazwisko Belijowicz
Data urodzenia 17.06.1926
Miejsce urodzenia okolice Kalisza
Miejsce zamieszkania okolice Kalisza
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie greko-katolickie
Narodowość ukraińska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III 06.10.1943 (uciekł)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany za naruszenie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock