Baron Zofia

Imię Zofia
Nazwisko Baron
Data urodzenia 06.08.1928
Miejsce urodzenia Wilno
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci zginęła w trybie S.B.- Sonderbehandlung
Przyczyna osadzenia w Forcie III 28.03.1944 uciekła z transportu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Obywatelstwo polskie, pochodzenie żydowskie.
  2. Zbiegła z transportu (kolejowego) przed ewakuacją wraz z 10 Żydami.
  3. Sonderbehandlung-pol.: szczególne, wyjątkowe traktowanie – eufemizm, którego Niemcy używali dla oznaczenia egzekucji wykonanej bez sądu.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock