Matros Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Matros
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006 r., s. 83
  2. OK Warszawa, Akta Sądu Powiatowego w Nidzicy, Ko 7/68, zeznanie Władysława Matrosa z 14.09.1968 r.
Uwagi dodatkowe