Armiak Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Armiak
Data urodzenia 22.10.1924
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik dorywczy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zerwanie umowy o pracę
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Więzienie policyjne w Giżycku (Lötzen)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock