Antosik Regina

Imię Regina
Nazwisko Antosik
Data urodzenia 10.08.1920
Miejsce urodzenia Pomiechówek
Miejsce zamieszkania Legionowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód pracownik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.10.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Nielegalne przekroczenie granicy GG.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0730-0731
  4. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywała osiem tygodni.
  2. Po odbyciu aresztu została deportowana do Generalnej Guberni.(4.10.1943 r.)
  3. Źródło (3) i (4) podaje miejsce zamieszkania Brody, ale nie podaje imienia (kobieta). Być może były 2 osoby o tym samym nazwisku
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2