Antonow Viktor

Imię Viktor
Nazwisko Antonow
Data urodzenia 26.09.1924
Miejsce urodzenia Zaolsza/Łoźna
Miejsce zamieszkania Zaolsza/Łoźna
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie prawosławny
Narodowość ZSRR
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 01.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Ucieczka z obozu internowania
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 23.06.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock