Rutkowska Regina

Imię Regina
Nazwisko Rutkowska
Data urodzenia 10.04.1917
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Strubiny k/ Płońska
Imię ojca Wincenty
Imię matki Józefa z d. Kowalska
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 10.04.1941 uciekła z Fortu
Data śmierci 5.11.1978
Miejsce i przyczyna śmierci Pruszcz Gdański
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny współwięźnia
  2. "Z moich wspomnień" S.Łoniewski, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIII, Płońsk 2010
  3. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W 1947 roku wyszła za mąż za Tadeusza Idzikowskiego z Drożdżyna ( herbu Ślepowron ).
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Regina Rutkowska - pierwsza od prawej, w jasnej sukience (oparta o drugą osobę)

Zdjęcie legitymacyjne z 1972 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie legitymacyjne z 1972 roku.

Zdjęcie Reginy z córką

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Reginy Rutkowskiej z córką Hanną z 1962 roku.