Gregorowicz Adam

Imię Adam
Nazwisko Gregorowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacja od rodziny współwięźnia
  2. informacja od współwięźnia - Pani Stanisławy Barbary Ulmer (z domu Giszczyńska)
  3. informacja od Pani Barbary Minakowskiej
Uwagi dodatkowe
  1. Brat Gregorowicza także przebywał w Forcie III w Pomiechówku.
  2. Wraz z trzema więźniami ( bratem Gregorowicz, Jan Kowalewski, Nikodem Strzeszewski ) próbował uciec z Fortu. Zostali przyłapani przez Niemców. Wszyscy poza Kowalewskim (ze względu na chorą nogę nie był w stanie pracowac fizycznie) zostali wysłani przez Niemców na roboty do Rosji.
  3. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę (z domu Giszczyńską) grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie dn. 26.03.1941 do obozu w Działdowie a następnie na roboty przymusowe na teren Rosji.
  4. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę Minakowską grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie bezpośrednio na roboty przymusowe w okolice Kętrzyna (budowa dróg dla firmy TODT) a następnie w okolice Leningradu.
Zdjęcie z robót przymusowych Rosja 1941 r., Adam Gregorowicz - w drugim rzędzie drugi z lewej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z robót przymusowych Rosja 1941 r., Adam Gregorowicz - w drugim rzędzie drugi z lewej strony